MCapital היא חברה פורצת דרך בתחום מסחר שוק ההון. אנו סוחרים בנכסים פיננסים עבור משקיעים, זאת באמצעות אסטרטגיות ושיטות ייחודיות שפיתחנו עם השנים. הייחוד של MCapital לעומת חברות מסחר וקרנות אחרות, הוא התמחותנו הבולטת במסחר תוך יומי. בניגוד למסחר לטווח ארוך המושפע מתנודות השוק, במסחר התוך יומי החשיפה לכוחות השוק היא מזערית עד אפסית ולפיכך פוטנציאל התשואה גבוה יותר.